Spotkania

25.09.2014 Metoda Gordona

Najbliższe spotkanie będzie poświęcone nauce muzyki metodą Gordona. Poprowadzi je macierzankowa mama, Marysia Broniewska, która pracuje tą metodą. Porozmawiamy też o nauce gry na instrumentach.

Zaczynamy modlitwą w salce o godzinie 10:00

Zapraszamy!