Spotkania

17 września – Msza św. i spotkanie z księdzem Grzegorzem Gruszeckim

17 września zapraszamy na spotkanie z ks Grzegorzem Gruszeckim.
Zaczynamy Mszą św. o 10.00 w Kaplicy Adoracji albo w kościele w bocznej kaplicy (to się okaże w czwartek. Jakby nas nie było w kaplicy to tam z przedsionka są drzwi do kościoła i proszę tam nas szukać)
Po Mszy św. będzie spotkanie z księdzem w naszej salce.
Ze względu na trwający jeszcze remont nie możemy parkować pod kościołem.
Wejście do kościoła jest od ulicy Parkowej a do naszej salki od ulicy Zamoyskiego