Spotkania

26 październik – Odpusty

Drogie mamy!

Tematem czwartkowego spotkania, któremu poświęcimy uwagę, będzie uzyskiwanie odpustów. W historii wokół tematu odpustów narosło wiele opinii. Były czasy, gdy niewłaściwe ich traktowanie, doprowadziło do poważnych nadużyć. Dziś wiemy, że odpusty są zbyt ważną sprawą, by przejść obok nich obojętnie. Dlatego warto dowiedzieć się o nich czegoś więcej. O tym, jak starać się by uzyskać odpust oraz jakie należy spełnić warunki, opowie nam nasza macierzankowa mama, a jednocześnie katechetka Asia.

9:45 indywidualna modlitwa w kaplicy,
10:00 spotykamy się w salce.

Serdecznie Was zapraszamy!