Spotkania

12 września – O Akademii Familijnej

W najbliższy czwartek 12 września serdecznie zapraszamy na spotkanie macierzankowe poświęcone Akademii Familijnej. 

Podstawową misją Akademii Familijnej jest rozwijanie rodziny przez dostarczenie rodzicom narzędzi których potrzebują, aby w pełni wykorzystać swój potencjał wychowawców swoich dzieci oraz rozwinąć swój osobisty i rodzinny plan. Kursy opierają się na metodzie studium przypadku (case study), trwają 6-8 miesięcy. Biorą w nich udział oboje małżonkowie.

Szczegółowo ideę Akademii przybliży nam jeden z jej moderatorów, Lech Haydukiewicz. Oprócz zdobycia  teoretycznych wiadomości będziemy miały okazję doświadczyć metody case study w praktyce, analizując wspólnie konkretny przypadek wychowawczy.

9:45 – indywidualna modlitwa w kaplicy,
10:00 – spotykamy się w salce Macierzanki.

Zapraszamy!