Spotkania

16 maja 2017 – Odpusty

Tematem następnego wieczornego spotkania będzie uzyskiwanie odpustów. Spotkanie poprowadzi Asia Stanisławska, doświadczona katechetka a równocześnie Macierzankowa Mama. Spotkanie pomoże nam lepiej zrozumieć sens odpustów, zasady ich uzyskiwania i zachęci do częstszego korzystania z tego dobra.

Spotykamy się 16 maja (wtorek) o godzinie 19:30 w naszej salce.

Zapraszam!